S3 Aktiivinen kansalaisuus ja media

Moniäänisyys vaatii

malttia myös kuunnella

Media vaikuttaa paitsi siihen, mitä tiedämme, myös siihen, mitä tuon tiedon merkityksestä ajattelemme. Media on myös väline ja väylä, jossa voimme vaikuttaa itse ja saada oman yleisön. Demokratian kannalta tämä on sekä mahdollisuus että uhka. Kumpi näistä korostuu, riippuu jokaisesta mediankäyttäjästä. 

Sosiaalisen median sisältöjen taustalla toimii erilaisia algoritmeja, joiden muuttuvat logiikat valikoivat meille sisältöjä. Sosiaalisessa mediassa korostuu eronteko muihin, mikä lisää erilaisten kognitiivisten vinoumien vaikutusta ja nopeuttaa disinformaation leviämistä. Puhutaan someraivosta: Tutkimusten mukaan somen algoritmit suosivat voimakkaita reaktioita – ja erityisesti kielteisiä sellaisia. Helpoiten somessa tarttuva ja leviävä tunne on viha. 

Median moniäänisyys on demokratian kannalta on kriittisen tärkeää, mutta someraivo voi vähentää halua osallistua julkiseen, yhteiseen keskusteluun. Ratkaisu someraivoon on aikalisän ottaminen tunteiden ja toiminnan väliin, omien reaktioiden reflektointi ja maltti kuunnella muita silloinkin, kun ei ole samaa mieltä. Sananvapauden rinnalla on syytä puhua myös sananvastuusta. Sananvapaus ei voi ohittaa muita perusoikeuksia.

Video: Elokapinalle media on väline ja väylä vaikuttaa

Sosiaalinen media on tehokas väline samanmielisten kokoamiseksi yhteen, mutta hybridissäkin mediaympäristössä pääsy perinteisen uutismedian etusivuille ja uutislähetyksiin on vaikuttajien tavoite. Mediahuomiolla on merkittävä vaikutus siihen, miten esimerkiksi Elokapina saa kiinnitettyä huomiota tavoitteisiinsa ja vaikuttamaan ihmisten mielipiteisiin, käyttäytymiseenkin.

Syventävä teksti, johon video perustuu

Diasarja: Sananvapauden
vastapaino on sananvastuu

  • Some sekä tukee että uhkaa demokratiaa
  • Käytämme kaikki valtaa sosiaalisessa mediassa
  • Sananvapaus ei ohita muita perusoikeuksia

Syventävä teksti, johon diasarja perustuu

Essee: Julkisuuden ideaali ja todellisuus

Itsenäinen tehtävä 3.1: Onko tietoa? Joo, legit!

Yhteisöllinen tehtävä 3.2 (3–4 henkilöä): Tähän pitää saada muutos

S3 Tehtävädiat

Täsmälähteitä median vaikuttamiskeinojen opettaamiseen

Tietoja ja työkaluja muutoksentekijöille

Median välityksellä voi vaikuttaa monella eri tavalla yhteiskunnalliseen keskusteluun – päätöksiinkin. Uutismedian liiton laatimassa oppaassa on kymmenen käytännön vinkkiä siihen, miten mediaa voi hyödyntää vaikuttamisen välineenä. Vaikka yhteiskunnallista keskustelua on käyty viime vuodet yhä enenevissä määrin sosiaalisessa mediassa ja muilla verkon alustoilla, on tekstin julkaisulla suurten medioiden mielipideosastoilla yhä suuri painoarvo.

Toimituksiin voi olla suoraan itse yhteydessä tarjoamalla juttuvinkkejä. Monilla lehdillä on tätä varten verkkosivuillaan lomake Hyvä mediatiedote puolestaan toimii uutisen logiikalla. Suomen Tietotoimisto on koonnut ohjeet hyvän tiedotteen tekemiseen. Sivustolla on ladattavissa myös laajempi opas mediatiedotteen tekemistä varten sekä tiedotepohja

Internet ja some ovat jatkumoa, joka alkoi jo Gutenbergistä

Mediavaikuttaminen ei ole vain someajan ilmiö. Sitran julkaisussa Mediavälitteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ei unohdeta Greta Thunbergia, mutta muistetaan myös Gutenbergin ja lennätinverkoston kehittymisen vaikutus yhteiskuntiin. Sosiaalinen media ja internet kuvataan osana jatkumoa, jossa eliittien kyky hallita yhteistä keskustelua on vähentynyt ja tilalla on demokratian kehityksen kannalta uusi tilanne: ehdottomasti mahdollisuus, mutta myös joukko avoimia kysymyksiä yhdessä ratkaistaviksi.

Scroll to Top