S4.1 Itsenäinen tehtävä: TikTokilla tunnetuksi?

Tiktok auttaa sinut julkisuuteen, tai saa ainakin tietosi.

Oppimistehtävän tavoitteet

Tehtävä auttaa oppilasta ymmärtämään itsestä kertyvän datan merkityksen kansallisessa ja globaalissa mediaympäristössä.

Tehtävänanto ja tarkennettu työskentelyohje

  1. Tutustu TikTok-ohjelmiston tietosuojakäytäntöön: Tietosuojakäytäntö.
  2. Selvitä vähintään kolme tapaa, jolla TikTok-ohjelmisto kerää tietoa käyttäjästään? Piirrä miellekartta (ks. mallipohja)

Yhteistä keskustelua tehtävän jälkeen:

Kaikki ohjelmistot keräävät tietoa käyttäjästään, kuinka paljon kokonaisuudessaan tietoa ihmisestä kertyy. Kuka tietoa voi hyödyntää? Mitä haittaa/ hyötyä siitä on yksilölle/yhteiskunnalle? Mikä ero sillä on, että tietoa kerää eurooppalainen, amerikkalainen tai kiinalainen yritys?

Materiaalit ja välineet

Paperia ja kynä. Miellekartan mallipohjan voi tulostaa oppilaille etukäteen tai he voivat hyödyntää sitä digitaalisessa muodossa.

Ajankäyttö

45 min

Oppimistehtävän palautus

Oppilas palauttaa tehtävämonisteen tai tiedoston verkkokansioon.

Lisäaineistoa

Scroll to Top