S2.1 Itsenäinen tehtävä – Kumpi ohjaa, sinä vai ajattelusi vinoumat?

Oppimistehtävän tavoitteet

Tehtävän avulla oppilas ymmärtää, mitä kognitiiviset vinoumat/harhat ovat ja miten ne vaikuttavat ajatteluun ja päätöksentekoon. Tehtävä kehittää kriittistä ajattelua ja opettaa kyseenalaistamaan omia oletuksiaan ja ennakkoluulojaan.

Tavoitteena on oppia tunnistamaan yleisiä kognitiivisia harhoja ja niiden vaikutuksia arkielämään.

Tehtävänanto ja tarkennettu työskentelyohje

  1. Tutki verkosta: Mitä tarkoittaa kognitiivinen vinouma (cognitive bias)? Kirjoita lyhyt selitys.
  2. Kirjoita esittelyteksti ja/tai -kuva vähintään viidestä erilaista kognitiivisesta vinoumasta.
  3. Mieti ja kirjaa ylös esimerkkitilanteita, joissa huomaat esittelemäsi kognitiiviset vinoumat omassa elämässäsi, läheisissäsi tai mediassa.
  4. Analysoi havaintojasi ja pohdi, miten kognitiiviset vinoutumat vaikuttavat ajatteluun ja päätöksentekoon. Mikä vaikutus vinoumilla voi olla yhteiskuntaan?

Materiaalit ja välineet

Tietokone, tabletti tai matkapuhelin. Tässä voi hyödyntää myös tekoälyä, esim. Copilot-kielimallia.

Ajankäyttö

45 min

Oppimistehtävän palautus

Tehtävät voidaan palauttaa verkkokansioon (esim. OneDrive tai Google drive).

Lisäaineistoa

Scroll to Top