S3.2 Yhteisöllinen tehtävä (3–4 henkilöä): Tähän pitää saada muutos

Oppimistehtävän tavoitteet

Tehtävä auttaa tunnistamaan ja analysoimaan mediavälitteisen vaikuttamisen muotoja.

Tehtävänanto ja tarkennettu työskentelyohje

  1. Opettaja käy oppilaiden kanssa lävitse erilaisia mediavälitteisen vaikuttamisen muotoja ja ajankohtaisia esimerkkejä siitä (ks. kohta Lisäaineistoa).
  2. Miettikää ryhmässä jokin asia, johon haluaisitte muutosta (tasa-arvo, ympäristö, varallisuus, vanhukset, lapset, perheet, harrastukset..).
  3. Mikä olisi vaikuttamisprojektinne otsikko? Mitä mediavälitteisiä vaikuttamisen keinoja projektissa voisi hyödyntää? Kenelle vaikuttaminen on suunnattu?
  4. Ryhmät valitsevat yhden vaikuttamisen muodon ja tekevät suunnitelman (mitä, missä, milloin ja miten), jolla omaa projektia voitaisiin edistää. Suunnitelma esitellään somejulkaisun muodossa julisteena.
  5. Ryhmä esittelee oman vaikuttamisen projektin. Kaksi muuta ryhmää kommentoivat esitystä. Toinen ryhmistä kommentoi onnistuneita asioita, harjoittelee ilmaisun “Joo, ja…” -käyttöä (mutta-sana on kielletty). Toinen ryhmä kommentoi kehittämiskohteita ja esittää kommenttejaan kysymysten muodossa: “Miten ajattelitte, että..”.

Materiaalit ja välineet

Tietokone, tabletti.

Jos lopputuotos juliste, tarvitaan myös paperit (A2/A3) sekä tusseja.

Ajankäyttö

60–90 min riippuen ryhmien määrästä. Esittely n. 5 min, kommentointi ja keskustelu 5 min/projekti.

Oppimistehtävän palautus

Tehtävät voidaan palauttaa verkkokansioon (esim. OneDrive tai Google drive) tai paperisena julisteena.

Lisäaineistoa

Scroll to Top