S2.2 Yhteisöllinen tehtävä (koko opetusryhmä): Nyt tarvitaan breikkii, pidetään Erätauko!

Somekeskustelu on kuumentunut, valeuutiset, trollit ja somekuplat vaivaavat.

Oppimistehtävän tavoitteet

Tehtävä auttaa nuoria ymmärtämään demokratisen yhteiskunnan ja tämän hetkisen mediaympäristön haasteita ja ohjaa luotettavan tiedon äärelle.

Erätauko-keskustelu ohjaa dialogiseen vuorovaikutukseen, osallisuuteen, rakentavaan ja tasavertaiseen vuorovaikutukseen.

Tehtävänanto ja tarkennettu työskentelyohje

  1. Keskustellaan yhdessä, mitä tarkoittavat valeuutiset, trollit ja somekuplat.
  2. Opettajan johdattaa keskusteluun avaamalla demokratian periaatteita ja esimerkiksi sananvapautta ja vaalien merkitystä. Alustukseksi katsotaan video (Yle 2023) Deepfake-videot voivat asiantuntijan mukaan vaikuttaa Suomessakin vaaleihin
  3. Keskustellaan yhdessä aiheesta: ”Vääristyneen keskustelukulttuurin merkitys demokratialle”. Menetelmänä keskustelussa käytetään Erätauko-säätiön lanseeraamaa Erätauko-keskustelun mallia: Mikä Erätauko?

Materiaalit ja välineet

Luokan järjestelyt. Erätauko-mallissa suositellaan istumista ympyrässä ilman pöytejä.

Ajankäyttö

30min alustus ja järjestäytyminen, 45min keskustelu

Lisäaineistoa

Scroll to Top