S3.1 Itsenäinen tehtävä: Onko tietoa? Joo, legit!

Oppimistehtävän tavoitteet

Tehtävän auttaa oppilasta havainnoimaan ja analysoimaan omia tietolähteitään.

Tehtävänanto ja tarkennettu työskentelyohje

  1. Mitkä ovat tärkeimmät tietolähteesi? Mistä medioista (tv, lehdet, sosiaalinen media, pikaviestimet, verkon hakukoneet) etsit tai saat tietoa esim. yhteiskuntaan liittyvistä ajankohtaisista asioista? Tee lista itsellesi kaikista tietolähteistä, joita hyödynnät (esim. Iltasanomat, Instagram, Tiktok).
  2. Arvioi, kuinka paljon aikaa käytät kunkin tietolähteen parissa päivittäin? Mitä käytät eniten, mitä vähiten?
  3. Tutki matkapuhelimestasi käyttämiesi sovellusten  päivittäistä ruutuaikaa. Katso ohjeita täältä: Selaatko puhelintasi enemmän kuin muut? Vertaa ja ota haltuun ruutuaikasi. Kirjaa todellinen ruutuaika ylös alkuperäiseen listaukseen.
  4. Arvioi käyttämiesi tietolähteiden laadukkuutta suhteessa toimittajan kirjoittamaan artikkeliin, jossa noudatetaan journalistisia ohjeita. Katso täältä Journalistin ohjeet.
  5. Pohdi ja kirjaa ylös: Mitkä tietolähteet korostuvat? Mitkä jäävät liian pieneen rooliin? Jos haluat ajantasaista tieto, mitä tietolähteitä kannattaa käyttää ja miksi?

Materiaalit ja välineet

Tietokone, tabletti tai matkapuhelin.

Ajankäyttö

45 min

Oppimistehtävän palautus

Tehtävät voidaan palauttaa verkkokansioon (esim. OneDrive tai Google drive). Itsenäisen tehtävän tuloksista voidaan keskustella yhteisesti.

Lisäaineistoa

Scroll to Top