S1.3 Yhteisöllinen tehtävä (3–4 henkilöä): Uutisen anatomia – Tokion Hanedan lentokentän tulipalo 2.1.2024

(Opettaja voi vaihtaa aiheen myös toiseen uutiseen)

Oppimistehtävän tavoitteet

Tehtävä auttaa oppilaita ymmärtämään syvällisemmin, miten uutiset rakentuvat ja mitä journalistinen työ vaatii.

Tehtävän tavoitteena on kehittää monilukutaitoa ja kriittistä ajattelua.

Tehtävänanto ja tarkennettu työskentelyohje

Syväsukellus journalistiseen prosessiin:

  1. Tutustukaa journalistin ohjeisiin. Mitkä ohjeet ovat tärkeimpiä?
  2. Kukin ryhmän jäsen etsii uutisen liittyen Tokion Hanedan lentokentän tulipaloon 2.1.2024 (tai muuhun opettajan valitsemaan aiheeseen liittyen).
  3. Vertailkaa löytämiänne artikkeleita ja niissä käytettyjä lähteitä. Mitkä uutisisissa käytetyistä lähteistä ovat luotettavimpia? Miksi?
  4. Tietojen analyysi: Vertailkaa artikkelien tietoja, tietojen perusteluja ja mahdollisia eroja.
  5. Valitkaa yksi uutisartikkeleista ja kuvatkaa yhdessä uutisen syntyprosessi journalistin näkökulmasta. Miten artikkeli on syntynyt tapahtumasta uutiseksi? Kuvatkaa toimittajan työn vaiheet ja prosessin eteneminen.
  6. Pohtikaa yhdessä artikkelin selkeyttä, objektiivisuutta, tarkkuutta ja laaja-alaisuutta. Mitä uutisessa olisi voinut olla lisää?
  7. Tehkää dokumentaatio uutisen toimitusprosessista ja muista havainnoista julisteena joko digiympäristöön tai julisteena paperille.
  8. Töiden esittely ja yhteinen keskustelu.

Materiaalit ja välineet

Tietokone, tabletti tai matkapuhelin.

Jos lopputuotos juliste, tarvitaan myös paperit (A2/A3) sekä tusseja.

Ajankäyttö

90 min + keskustelu 30 min

Oppimistehtävän palautus

Tehtävät voidaan palauttaa verkkokansioon (esim. OneDrive tai Google drive). Julisteet ripustetaan esille ja tuotoksista keskustellaan.

Lisäaineistoa

Scroll to Top