S4.2 Yhteisöllinen tehtävä (3–4 henkilöä): Rahavirta tuo vastuullista sisältöä?

Media-ala on liiketoimintaa, jossa toimivat isot monikansalliset yritykset, yksityisyrittäjät, julkiset yhteisöt ja kaikkea siltä väliltä.

Oppimistehtävän tavoitteet

Tehtävä havainnollistaa oppilaille erilaisten medioiden liiketoiminnallista strategiaa ja taloudellisia riippuvuuksia. Tehtävän avulla oppilas osaa helpommin löytää ja tunnistaa vastuullista mediaa.

Tehtävänanto ja tarkennettu työskentelyohje

 1. Opettaja alustaa lyhyesti median toiminnasta, rahoituksesta ja vastuullisesta journalismista Vastuullistajournalismia & Mikä merkki? – Vastuullistajournalismia
 2. Valitkaa media, jota tutkitte:
  Mikkelin Kaupunkilehti
  Kouvolan Sanomat
  Yle.fi
  Latu&Polku-lehti
  Journalisti
  Natalia Salmela (@natasalmela)
  Mikrobitti
  Seurakuntalainen
  Voima
  Kuluttaja.fi
 3. Tutkikaa verkkosivuilta, mikä on median rahoituslähde (mainokset, tilausmaksut, jäsenmaksut, julkinen rahoitus).
 4. Miten arvioitte rahoituslähteen vaikuttavan sisältöihin? Onko median sisältö vastuullista journalismia? (Lisätietoa rahoituksesta Journalistin ohjeet, kohdat 15 ja 16)
 5. Valmistelkaa noin 5 minuutin mittainen esitys tutkitusta mediasta, sen rahoituslähteistä ja journalistisesta laadusta, jonka esittelette toisille.
 6. Opettaja valitsee muista ryhmistä kaksi oppilasta, jotka antavat esitykselle lyhyen palautteen.

Materiaalit ja välineet

Muistiinpanovälineet. Esitystä varten tarvitaan tietokone ja videotykki, jotta median kotisivut (linkit) voidaan esitellä muille.

Ajankäyttö

60–90 min riippuen ryhmien määrästä. (Esitys n. 5 min, kommentointi ja keskustelu 5 min/projekti)

Oppimistehtävän palautus

Yhteinen esitys ja keskustelu

Lisäaineistoa

Scroll to Top