Unkari purkaa lehdistönvapautta

Maaliskuussa 1990 Unkarissa järjestetään ensimmäiset vapaat vaalit pitkän, itsevaltaisen kommunismin ajan jälkeen.  Yksi puolueista uudessa parlamentissa oli Fidesz eli Nuorten demokraatien liitto. Vaalijulisteessaan nämä nuoret demokraatit vetovat äänestäjiin tekstillä “Sinun valintasi”.

Valinnanvapaudesta on tultu kauas sitten noiden ensimmäisten vaalien. Fidesz-puolue ja sen johtaja, Unkarin pääministeri Victor Orban ovat vaalikausi vaalikaudelta ottaneet yhä autoritaarisemman otteen Unkarista muuttamalla maan lainsäädäntöä. 

Demokratiajärjestö Freedom Housen arvion mukaan Unkari on enää osittain vapaa demokratia. Heikoimmat arviot Unkari saa sananvapauden toteutumista ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta. 

Vallan kolmijako on keskeinen oikeusvaltioperiaate. Se tarkoittaa, että lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta tulee olla eri käsissä, jotta samoille ihmisille ei keskity liikaa valtaa. 

Vallankolmijako-oppiin perustuu journalismin kutsuminen neljänneksi valtiomahdiksi: journalismin tehtävä demokratissa on tarkkailla, että vallan kolmijako toteutuu ja kertoa ihmisille mahdollisista väärinkäytöksistä. 

Lehdistönvapaus on siis aivan keskeinen osa demokratiaa.  Ei olekaan ihme, että diktaattorit ja autoritääriset johtajat vaikeuttavat journalistien työtä. Totalitäärissä diktatuureissa kuten Kiinassa tai oppositionsa täysin tukahduttaneella Venäjällä journalisteja vangitaan ja jopa murhataan työnsä vuoksi. 

Unkarin kaltaisessa, vähitellen autoritarisoituneessa maassa riippumattoman journalismin vaientaminen on tapahtunut hienovaraisemmin. 

Lehdistönvapausjärjestö International Press Institute kuvaa Unkarin prosessia nelivaiheisena:

Valtaapitävä puolue luo vastakkainasettelua. Puolue kyseenalaistaa vähemmistöjen oikeuksia ja journalistien riippumattomuuden.

Yleisradioyhtiö otetaan hallitsevan puolueen valvontaan. Näin voidaan päättää, mistä asioista uutisoidaan ja miten. 

Hallitsevan puolueen lähellä olevat tahot ostavat kaupallisia uutismedioita ja valitsevat niihin uudet toimitukset.

Jäljelle jääneiden riippumattomien toimitusten tiedonsaantia vaikeutetaan. Esimerkiksi tiedotustilaisuuksiin kutsutaan hallitukseen vain myönteisesti suhtautuvia medioita.

Unkarin esimerkki näyttää, miten nopeaa muutos voi olla: Kun se vuonna 2006 oli Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausvertailussa sijaluvulla 10, oli se tuoreimmassa mittauksessa keväällä 2023 sijaluvulla 72.

Unkari ei ole poikkeus: viimeisten kuuden vuoden aikana autoritarismia kohti liikkuvien maiden määrä on ollut kaksinkertainen suhteessa demokratisoituvien maiden määrään. Autoritääriset johtajat ottavat oppia toisiltaan, viime vuosina erityisesti sosiaalisen median hyödyntämisessä omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Sosiaalisen median alustat ovat olleet keskeisessä roolissa myös esimerkiksi Donald Trumpin ja hänen kannattajiensa vuorovaikutuksessa.

Vaikka demokratiakehitys on maailmanlaajuisesti huolestuttava, on myös toivoa antavia esimerkkejä. Puolan parlamenttivaalit syksyllä 2023 toivat pitkästä aikaa valoisia uutisia. Demokratiassa suunta on myös mahdollista kääntää, mutta se vaatii ihmisten valintoja demokraattisten arvojen puolesta.

Scroll to Top