S1.2 Yhteisöllinen tehtävä (3–4 henkilöä): Totta vai tarua

Oppimistehtävän tavoitteet

Tehtävän avulla oppilas oppii erottamaan disinformaatiota, väärennettyjä kuvia videoita ja uutisia mediasta. Oppilas ymmärtää paremmin journalistisen, tieteellisen ja tutkitun tiedon merkityksen ja ko. tiedon syntyprosessin.

Tehtävän tavoitteena on aktivoida alttiutta tarkastella mediaa tutkivalla ja arvioivalla otteella.

Tehtävänanto ja tarkennettu työskentelyohje

Tehtävä on tarkoitus tehdä itsenäisen tehtävän jälkeen.

 1. Ryhmät keskustelevat keskenään löytämistään disinformaation esimerkeistä (ks. aiempi itsenäinen tehtävä: valeuutiset, deepfake kuvat & videot).
  – millä perusteella kuva, uutinen, sosiaalisen median postaus osoittautui valeuutiseksi?
  – mitä hyviä käytänteitä valeuutisten tunnistamiseen löytyi?
 2. Ryhmät jakavat kokemuksiaan yhteisesti isolle ryhmälle
 3. Opettaja rikastaa keskustelua disinformaation tunnistamisen käytänteistä ja hyvistä tiedonlähteistä
  – journalistin ohjeita noudattava media
  – tutkittu tieteellinen tieto
  – koulutuksen ja yleissivistyksen merkitys tiedon kriittisessä arvioinnissa

Materiaalit ja välineet

Yksilöllisen tehtävän (S1.1) aineisto

Ajankäyttö

15 min pienryhmät + yhteinen keskustelu 30–60min (riippuen ryhmien määrästä)

Oppimistehtävän palautus

Yhteinen keskustelu

Lisäaineistoa

Scroll to Top